JABATAN DIETETIK | HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
» JABATAN » JABATAN DIETETIK

JABATAN DIETETIK

        

Jabatan Dietetik merupakan sebuah jabatan sokongan klinikal yang dinamik dan berfokuskan kepada klien dalam menawarkan penjagaan pemakanan kepada pesakit. Jabatan ini terdiri daripada pegawai dietetik dan pensyarah dietetik dalam pelbagai bidang kepakaran dan penyelidikan berkaitan dietetik.  Jabatan Dietetik di HPUPM adalah unik berbanding dengan hospital pengajar yang lain kerana mengguna pakai konsep ‘lautan biru’ yang mana Jabatan mengamalkan konsep guna-sama tenaga kerja di antara pihak Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) serta HPUPM bagi mengoptimumkan operasi harian di hospital serta keperluan untuk pengajaran klinikal. Hal ini juga membolehkan pegawai dietetik membina kepakaran bidang-bidang khusus di bawah seliaan pakar/ pensyarah dietetik melalui pembudayaan penyelidikan.   

 

Kemaskini:: 05/05/2020 [hirfarizan]

PERKONGSIAN MEDIA

WWCDFAf:05:48