DEPARTMENT | HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
» DEPARTMENT

DEPARTMENT

LIST OF DEPARTMENT IN HPUPM

Unit Kesihatan Awam (UKA) adalah satu unit yang bergiat aktif dalam memberi maklumat asas tentang...more...
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY...more...
DEPARTMENT OF UROLOGY...more...
DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY...more...
DEPARTMENT OF RADIOLOGY...more...
DEPARTMENT OF OBSTETRIC AND GYNAECOLOGY...more...
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY...more...
DEPARTMENT OF PATHOLOGY...more...
DEPARTMENT OF DIETETICS...more...
MEDICAL SOCIAL SERVICES UNIT...more...
C1582850823