DIREKTORI | HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
» DIREKTORI

DIREKTORIGENERAL LINE HOSPITAL PENGAJAR UPM: 03 9769 5500

 

LOKASI

NOMBOR TELEFON

EMEL

JABATAN

 

 UNIT KECEMASAN STROKE (RESQ)

 

 RES-Q - PRIMARY TRIAGE (03-9769 9595)

 RES-Q - TRIAGE BAY 1 (03-9769 9581)

 RES-Q - TRIAGE BAY 2 (03-9769 9582)

 

 hpupm_resq@upm.edu.my 

 JABATAN OTORINOLARINGOLOGI (ENT)  03-9769 9200  ent_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN OFTALMOLOGI  03-9769 9455  oftal_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN ORTOPEDIK  03-9769 9438  ortho_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI  03-9769 9394  ong_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN NEUROLOGI  03-9769 9266  medical_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN PERUBATAN  03-9769 9266  medical_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN PERUBATAN KELUARGA  03-9769 9368 / 9369  fmc_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN PSIKIATRIK  03-9769 9419 / 9418   psychiatry_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN PEDIATRIK  03-9769 9244 / 9245   paeds_hpupm@upm.edu.my
 JABATAN SURGERI  03-9769 9220 / 9221  hpupm_jsurg@upm.edu.my
 JABATAN UROLOGI   03-9769 9220   urology_hpupm@upm.edu.my 
 JABATAN FARMASI  03-9769 9669 / 9670 / 9714 / 9718

 fpd_hpupm@upm.edu.my (Farmasi Pesakit Dalam)

 fpl_hpupm@upm.edu.my (Farmasi Pesakit Luar)

 JABATAN DIETETIK  03-9769 9108 / 9101  diet_hpupm@upm.edu.my 
 JABATAN PERUBATAN REHABILITASI  03-9769 9476 / 9477  rehab_hpupm@upm.edu.my 
 JABATAN RADIOLOGI  03-9769 9535  radiology_hpupm@upm.edu.my 
 JABATAN ANESTESIOLOGI  03-9769 9854  hpupm_janaestesiologi@upm.edu.my
 JABATAN PATOLOGI  03-9769 9145 / 9140   hpupmpatholab@upm.edu.my
 JABATAN MIKROBIOLOGI PERUBATAN  03-9769 9121 / 9128   hpupm_jmpp@upm.edu.my 
 MAKMAL PATOLOGI  03-9769 9177   hpupmpatholab@upm.edu.my
 MAKMAL MIKROBIOLOGI  03-9769 9110  hpupm_jmpp@upm.edu.my 
 MAKMAL NEUROFISIOLOGI  03-9769 9600 / 9601  medical_hpupm@upm.edu.my
 MAKMAL IMUNOLOGI  03-9769 9299  paeds_hpupm@upm.edu.my  
 RAWATAN HARIAN (PERUBATAN)  03-9769 9791  medical_hpupm@upm.edu.my
 RAWATAN HARIAN (SURGERI)  03-9769 9803   hpupm_jsurg@upm.edu.my
PEJABAT/BAHAGIAN/UNIT

 PEJABAT PENGARAH (SU)

 03-9769 9002

 dir.hpupm@upm.edu.my

 PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (SU)

 03-9769 9008

 dir.hpupm@upm.edu.my

 UNIT PEROLEHAN

 03-9769 9012

 -

 PEJABAT PENTADBIRAN

 03-9769 9035

 -

 UNIT SUMBER MANUSIA

 03-9769 9019

 hr_hpupm@upm.edu.my

 UNIT ASET & FASILITI

 03-9769 9047 / 9040

 aset_hpupm@upm.edu.my 

 STOR PEJABAT

 03-9769 9058

 -

 UNIT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PEMASARAN

 03-9769 9053

 hpupm_bizinno@upm.edu.my

 UNIT KUALITI DAN PENGURUSAN RISIKO

 03-9769 9063

 kualiti_hpupm@upm.edu.my 

 UNIT UNDANG-UNDANG

 03-9769 9052

 legal_hpupm@upm.edu.my 

 BAHAGIAN KEWANGAN

 03-9769 9025 / 9029 / 9066 / 9028 / 9031

 hpupm_kewangan@upm.edu.my 

 UNIT HASIL & KEMASUKAN WAD

 03-9769 9357 / 9358

 hpupm_kewangan@upm.edu.my 

 KAUNTER REKOD PERUBATAN

 03-9769 5958

 medrecord_hpupm@upm.edu.my

 UNIT REKOD PERUBATAN

 03-9769 5963 / 5962

 medrecord_hpupm@upm.edu.my

 UNIT KESELAMATAN

 03-9769 5555

 keselamatan_hpupm@upm.edu.my

 UNIT KEJURUTERAAN

 03-9769 9733 / 9737

 myhos_hpupm@upm.edu.my

 BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

 03-9769 5999

 hpupm_ict@upm.edu.my 

 UNIT STRATEGI PERHUBUNGAN KORPORAT

 03-9769 5777

 hpupm.contact@upm.edu.my

 UNIT KESIHATAN AWAM (UKA)

 03-9769 9048 / 9049 

 hpupm_public_health@upm.edu.my 

 UNIT KEJURURAWATAN KLINIKAL

 03-9769 9022

 hpupm_nursing@upm.edu.my 

 UNIT KAUNSELING & KERJA SOSIAL PERUBATAN

 03-9769 9723

 kaunseling_hpupm@upm.edu.my 

 UNIT PENYELIDIKAN KLINIKAL (CRU)

 03-9769 9763

 cru_hpupm@upm.edu.my

 UNIT PENGIMEJAN NUKLEAR

 03-9769 9563 / 9564 

 nuclearimaging_hpupm@upm.edu.my 

 UNIT FIZIK PERUBATAN

 03-9769 9553

 fizik_hpupm@upm.edu.my

WAD
 WAD HEMATOLOGI ONKOLOGI  03-9769 9821 / 9824  - 
 WAD PEMBEDAHAN 1  03-9769 5890 / 5888  -
 WAD PEMBEDAHAN 2  03-9769 5886 / 5885  -
 WAD PERUBATAN 1  03-9769 5856 / 5855  -
 WAD PERUBATAN 2  03-9769 5846 / 5845  -
 WAD ORTOPEDIK 1  03-9769 5895 / 5892  -
 WAD ORTOPEDIK 2  03-9769 5917 / 5919  -
 WAD WARGA KERJA  03-9769 5948 / 5949  -
 WAD ENT / OFTAL  03-9769 5933 / 5936   -
 WAD PSIKIATRIK  03-9769 9510 / 9511   -
 WAD PEDIATRIK 1  03-9769 5822 / 5800   -
 WAD PEDIATRIK 2  03-9769 5806  
 OBSTETRIK WAD  03-9769 9303  -
 GINEKOLOGI WAD  03-9769 9303  -
 WAD PENYELIDIKAN KLINIKAL  03-9769 9767  -
 OGAC (PAC)  03-9769 9607  -
 DEWAN BEDAH BERSALIN (MOT)  03-9769 9640  -
 NICU  03-9769 9645  -
 ICU  03-9769 9882 / 9871 / 9872  -
 DEWAN BEDAH  03-9769 9840  -
 PEADS ICU  03-9769 5831 / 5832  -
 CSSD  03-9769 9883 / 9888 / 9885  -
 MORTUARI / FORENSIK  03-9769 9531  -
LOBI

 LOBI UTAMA

 03-9769 9915

 -

 LOBI EDU

 03-9769 9753

 -

 LOBI (BLOK KIRI)

 03-9769 5775

 -

 SECURITY (CODE BLUE)

 03-9769 5555

 -

 

WWCDEAR:04:24